Hyperkinetická porucha a poruchy chování

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 16. 8. 2007 - Počet stran: 240
Problematika hyperkinetické poruchy, poruch chování a agresivity u dětí je u nás tématem čím dál tím víc diskutovaným. Publikace pana doktora Paclta se dotýká všech těchto oblastí a přináší čtenářům jak teoretické vysvětlení, tak i praktické rady a doporučení. Kniha je určena nejenom odborníkům, psychologům, psychiatrům a vychovatelům, ale i rodičům dětí s diagnózou hyperkinetické poruchy a dalších, souvisejících poruch.
 

Vybrané stránky

Obsah

KLINICKÝ OBRAZ A DIAGNOSTIKA
13
2 ETIOLOGIE A BIOLOGICKÉ ASPEKTY ADHD
25
3 BIOCHEMICKÉ MARKERY A GENETICKÝ VÝZKUM ADHD
43
4 PSYCHODIAGNOSTIKA HYPERKINETICKÉHO SYNDROMU ADHD U DĚTÍ
59
5 VÝVOJOVÉ ASPEKTY JEDNOTLIVÝCH NOSOGRAFICKÝCH SKUPIN A HYPERKINETICKÝ SYNDROM
69
6 ZVLÁŠTNOSTI PSYCHOFARMAKOLOGIE DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO VĚKU
77
7 SOUČASNOST A PERSPEKTIVY PSYCHOFARMAKOTERAPIE ADHD HYPERKINETICKÉ PORUCHY
87
8 STIMULANCIA V SOUČASNOSTI A MINULOSTIV ČESKÉ REPUBLICE
103
9 PSYCHOTERAPEUTICKÁ A PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE U ADHDHYPERKINETICKÉ PORUCHY
111
10 PROBLEMATIKA ADHD VE ŠKOLE
119
11 HYPERKINETICKÝ SYNDROM V DOSPĚLOSTI
123
12 PORUCHY CHOVÁNÍ
137
13 BIPOLÁRNÍ PORUCHA V DĚTSKÉM A DOROSTOVÉM VĚKU
167

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje