Nezaměstnanost - 2., přepracované a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 187
Publikace přibližuje práci, zaměstnanost a ztrátu práce v jejich širším antropologickém, sociálním a ekonomickém kontextu. Pozornost je věnována filozofickým, psychologickým a zdravotním důsledkům dlouhodobé ztráty práce pro člověka a kulturu. Řešení problému přihlíží k významu práce pro člověka, k roli práce v životě jedince, rodiny a širšího společenství. V této souvislosti je posuzován i nejednoznačný problém nahrazování živé lidské práce technikou a některé aspekty ekonomické globalizace dnešního světa. Úvahy autorů vycházejí z  reflexe nezaměstnanosti v lékařských a společenských vědách, sledují problémy nejčastějších duševních a somatických onemocnění. Analýza nezaměstnanosti je rozšířena o ukázky textů z klasických studií z období velké hospodářské krize třicátých let 20. století.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
Předmluva
9
1 Lidská práce málo známý fenomén kultury
11
12 Souvislost práce lidské přirozenosti a přírody
15
13 Proměny technologického obsahu práce
23
14 Souvislost práce s lidskou kulturou
33
15 Možnost návratu práce do biofilní kultury
39
16 Namísto závěru
43
3 Nezaměstnanost a zdraví
103
32 Obecně o nezaměstnanosti a zdraví
104
33 Životní události a zdraví model stresu
105
34 Duševní onemocnění
111
35 Somatická onemocnění
116
36 Léčení
123
37 Závěr
124
4 Vybrané texty z klasické literatury k fenoménu nezaměstnanosti
131

2 Psychologie nezaměstnanosti
49
22 Historie sociálněpsychologických výzkumů nezaměstnanosti
50
23 Nezaměstnaní v České republice po roce 1990  výzkumné poznatky
56
24 Rizikové skupiny nezaměstnaných
82
25 Společenské a kulturní souvislosti fenoménu nezaměstnanosti
91
Na dně v Paříži a Londýně
154
Cesta do Wiganu The Road to Wigan Pier
166
K sociologii nezaměstnanosti
174
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje