Zákon o účetnictví v praxi - 4. aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s.
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

ČÁST SEDMÁ Ustanovení společná přechodná a závěrečná
102
Výtah z důvodové zprávy k novele zákona o účetnictví č 3042008 Sb
129
Poznámka autora k přepočtu záloh na dlouhodobý majetek
136
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje