Moderní rétorika: Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli – 3., doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 7. 8. 2009 - Počet stran: 144
Jak si připravit svůj projev a prezentaci? Jak promluvit přesvědčivě před posluchači a udržet jejich pozornost? Jak zvládnout trému a působit sebejistě a kompetentně? Jak se obléknout a upravit? Jak ovlivnit posluchače řečí těla? Jak trénovat hlas a výslovnost? Jak reagovat na otázky a vystupovat na poradách? Jak pracovat s pomůckami? Jak pronést slavnostní projev? Autorka sympaticky, fundovaně a spolehlivě tyto dotazy na mnoha příkladech a tipech zodpoví, jako by předávala své zkušenosti reálnému klientovi. V novém, aktualizovaném vydání úspěšné příručky předchází návodu na vlastní trénink řečnických dovedností historický exkurz, v němž autorka osvětluje nejprve vlastní pojem "rétorika". Nechybí řada nových příkladů a doporučení, např. na výhodné a přesvědčivé vedení argumentace, či ukázky slavnostních projevů pro různé příležitosti. Knížka je určena lektorům, manažerům, prodejcům, učitelům, konzultantům a všem, kteří chtějí zvládnout připravený i improvizovaný mluvený projev.
 

Vybrané stránky

Obsah

O autorce
9
Předmluva
11
Mluvit znamená tvořit
17
Sympaticky fundovaně spolehlivě
24
Tréma jako kamarádka
30
I ponožky hovoří
44
Řeč je pramenem nedorozumění
54
Slušnost nemusí být zdvořilost
66
Nahlas a energicky
75
Čeština naše mateřština
84
Příprava projevu krok za krokem
94
Slavnostní projev
123
Prezentační desatero
135
Zlomte vaz
138
Doporučená literatura
140

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje