Anhang zum Abrichtungs- und Exercir-Reglement (Abrichtungs- und Exercier-Reglement) der Kaiserl. Königl. Infanterie

Přední strana obálky
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje