Anhang zum Abrichtungs- und Exercir-Reglement (Abrichtungs- und Exercier-Reglement) der Kaiserl. Königl. Infanterie

Přední strana obálky
1836
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje