Obrázky stránek
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

LONDON ;

R. CLAY, SON, AND TAYLOR, PRINTERS,

BREAD STREET HULL.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Het debat over de sho UITSCHE NATURA-LEVERANTIES.

voor mijnwezen, bestemov Loopt het Dawes-plan hier regeeringssubsidie can

Donderdagmiddag worde. W door gevaar?

groote rede van Baldwin. w is, 5 Aug. (H. N.) De ministerraad len spreken : MacDonald je Ich gisteren bezig gehouden met het Deze laatste zal namens ad ak der leveranties in natura door motie van wantrouwen in land op rekening van de schadever- Het meerendeel der afge+ , aangezien de overtuiging veld wint, bour zal zich op aandring N or deze leveranties het Dawesplan ge kersverbond van stemming

V yopt

. De regeering heeft vastgesteld, dat liberale partij misschien st eranties in natura bij de Pransche ben seravtieve kamp op haar

3 bbenden, op tegenstand stuitten, daar krijgen. d wordt dat men goedkooper terecht (Dit bericht is denigszinsi dien men terstond van de producenten met dat, waarin wordt gemer

In dit verband zou men deze leveran- aandringen op nationalisa ie illen doen vervangen door groote voor ig van den staat uit te voeren werken.

EEN MEDISCH W eeft het Fransche ministerie van arbeid een belangrijk plan uitgewerkt voor het

Maar 't z Teren van de Seine, terwijl men er ook lent, de leveranties in natura te kunnen In het jongste nummer van ken voor de electrificatie van een groot schrift „The Lancet" beschrij te der Fransche spoorwegen.

Williams een zonderling gevi DE SCHULD AAN AMERIKA.

zijner patiënten in het ziek

field heeft meegemaakt. Frankrijk zal een lang moratorium Een man, die aan hevige verlangen.

derbuik leed, werd in Januar

het ziekenhuis opgenomen. ijs, 5 A v z. (H. N.) Volgens de ChiTribune is men er in Amerikaansche krin- man opereeren en na een la

verstopping werd geconstater an overtuigd, dat Frankrijk bij de onder in de buikholte haalde men lingen over het schuldenvraagstuk een buis te voorschijn van een moratorium zal verlangen, en een lange bijna 174 centimeter lang, le voor de terugbetaling, waartegenover in goeden staat was. de meening bestaat, dat de Amerikaan

Bij nader onderzoek bleek schuldcommissie niet kan afwijken van de Augustus 1912 reeds eens ve

bekend geworden voorwaarden en dat ontsteking was geopereerd. erwachting, dat het congres misschien van een abces werd de rubb iger voorwaarden zal toestaan, evenmin holte achtergelaten. De pe ind is, daar het congres er niet toe te spoedig, ging na

zii

Lars

« PředchozíPokračovat »