Umění přesvědčivé komunikace: Jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých - 3., rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 23. 9. 2013 - Počet stran: 240
V této velmi praktické a čtivé knížce najdete špičková pravidla, rady a příklady, jak krok za krokem výrazně zlepšit své přesvědčovací schopnosti, jak v každé situaci najít správná slova, jak rozumět řeči těla ostatních a působit na druhé svou neverbální komunikací, jak přesvědčivě jednat po telefonu a úspěšně vyjednávat, jak komunikovat s různými typy lidí včetně těch problematických či co dělat, když se přesvědčování nedaří. Na řadě konkrétních příkladů si ověříte, že předkládané rady a tipy budou v praxi skutečně pracovat ve váš prospěch a pomohou vám dosáhnout vašich cílů. Umění komunikovat a jednat přesvědčivě je bezpochyby důležité pro každého, kdo potřebuje přesvědčit ostatní o svých názorech, záměrech, cílech ľ ať už v pracovním nebo osobním životě. To znamená prakticky pro všechny.
 

Obsah

Kapitola 1
17
Kapitola 2
25
Kapitola 3
39
Kapitola 4
55
Kapitola 5
79
Kapitola 6
103
Kapitola 7
127
Kapitola 8
157
Kapitola 9
189
Kapitola 10
205
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje