Nádory varlat

Přední strana obálky
Autoři shrnují veškeré současné poznatky týkající se prevence, epidemiologie, rizikových faktorů, diagnostiky i léčby tohoto onemocnění. Vycházejí z vlastní sestavy pacientů s testikulárními nádory, která je největší v ČR.Barevná publikace, která je doplněna bohatou obrazovou dokumentací (276 vyobrazení, 82 tabulek a grafů), je určena onkologům, urologům, patologům, epidemiologům i lékařům prvního kontaktu. Podobná kniha v ČR dosud nevyšla.Spoluautory jsou dále: doc. MUDr. Ivan Malbohan, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.. Knihu recenzoval doc. MUDr. Ivan. Kawaciuk, CSc.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Epidemiologie zhoubnych nàdorû variât v Ceské republice
1
Referencní data pro hodnocení lécebné péce u zhoubnych nádorü variât
31
Etiologie a rizikové faktory zhoubnych nádorü variât
57
Nádory varlat a rizikové faktory životního prostedí
79
Patomorfologie nádorovitých afekcí a nádor varlete a paratestikulárních
93
Nádorové markery u zhoubných nádor varlat
129
Klinické píznaky testikulárních germinálních nádor možnosti prevence
141
Staging prognostické a prediktivní faktory Jitka Abrahámová
149
Chemoterapie Jitka Abrahámová Jana Nepomucká
181
Radioterapie testikulárních germinálních nádor Jitka Abrahámová
195
Léþebné postupy u nepokroþilých testikulárních germinálních nádor
207
Léþebné postupy u pokroþilých testikulárních germinálních nádor
221
Péþe o nemocné po skonþené léþb
243
Maligní extragonadální germinální nádory Jitka Abrahámová
257
Negerminální nádory varlete Jitka Abrahámová
265
Pozdní následky protinádorové lécby Jitka Abrahámová
293

Chirurgické léþebné postupy Jaroslav Novák
165

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje