Podvojné účetnictví v příkladech 2012

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 3. 2. 2012 - Počet stran: 200
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Dvanácté, aktualizované vydání osvědčené publikace prezentuje legislativní i praktické poznatky z oblasti účetnictví. Logický sled jednotlivých kapitol je tématicky vyvážen dle jednotlivých účtových tříd, rozsahově odpovídá významu jednotlivých problémů, které na sebe navazují. Publikace je doplněna řadou praktických návodů, řeší časté problémy, s nimiž se lze v praxi setkat, a na názorných příkladech vysvětluje principy účetnictví. V návaznosti na teoretické informace obsahuje kniha řadu samostatných dílčích úkolů a příkladů seřazených dle účtových tříd včetně souvislého příkladu (řešení je uvedeno na konci publikace). Aktualizované vydání vychází z novel účetních a daňových předpisů platných k 1. 1. 2012 a je dovedným metodickým návodem, který pomůže účetním, podnikatelům i studentům vysokých škol při řešení různých hospodářských účetních operací.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ
9
2 ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK
21
3 ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 ZÁSOBY
55
4 ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY
71
5 ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 ZÚČTOVACÍ VZTAHY
79
6 ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
138
7 ÚČTOVÉ TŘÍDY 5 NÁKLADY A 6 VÝNOSY
148
8 ÚČTOVÁ TŘÍDA 7 ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY
152
9 LIKVIDACE SPOLEČNOSTI
157
10 SOUVISLÝ PŘÍKLAD
163
11 ODPOVĚDI KE KONTROLNÍM PŘÍKLADŮM
171
12 PŘÍLOHA NÁVRH ÚČTOVÉHO ROZVRHU PRO PODNIKATELE
184
LITERATURA
194
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje