Záblesk v temnotě: Jak jsem žil s vědou (Paměti II)

Přední strana obálky
dybbuk, 2016
 

Obsah

Narozeninové vzpomínání
9
Tak tohle dělá profesor
17
Příběhy džungle
47
Jdi k vose lenochu
59
Příběh delegáta
91
Vánoční přednášky
113
Ostrovy blažených
125
Kdo našel nakladatele našel dobro
143
Obrazová příloha
i
Debaty a setkání
241
Profesorský post Charlese Simonyiho
275
Rozplétání vláken z vědeckého tkalcovského stavu
313
Kruh se uzavírá
435
Poděkování
439
Autorství fotografií
441
Jmenný rejstřík
445

Televize
189

Bibliografické údaje