Portraits des rois de France, Svazek 2

Přední strana obálky
De l'Imprimerie de la Société typographique, 1783 - Počet stran: 614
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje