Psychiatrie a pedopsychiatrie

Přední strana obálky
Charles University in Prague, Karolinum Press, 1. 10. 2015 - Počet stran: 648

Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace.
Publikace zahrnuje obor psychiatrie v celé jeho šíři, postihuje novinky v oboru i výhledy do budoucna a věnuje se také oblastem, které nejsou obvykle v českých učebnicích dostatečně popsané. Mezi témata, která nebývají do učebních textů zařazována, a přitom pro klinickou praxi i přehled studentů jsou nezbytná, patří například:
• psychiatrická problematika somatických onemocnění a konziliární psychiatrie,
• resocializace a komunitní péče,
• organizace oboru s návrhem potřebné reformy,
• urgentní stavy v psychiatrii,
• psychosomatická medicína,
• ošetřovatelská péče v psychiatrii.
V učebnici jsou zpracována i témata, která v současnosti prolínají celou medicínou – etické aspekty, suicidalita, otázka menšin. Velký prostor věnují autoři komunikaci s nemocným z mnoha různých aspektů, což je v dnešní převážně technicky orientované době velmi důležité.
Široký záběr tak činí tuto publikaci vhodnou nejen pro studenty medicíny, ale také pro lékaře, kteří se hodlají psychiatrii věnovat, případně pro specialisty jiných oborů medicíny.

 

Obsah

20 Psychiatrická problematika u somaticky nemocných Birgita Slováčková
403
21 Biologická léčba duševních poruch psychofarmaka Jiří Masopust
428
22 Biologická léčba duševních poruch Michal Hrdlička Libor Ustohal
466
23 Psychoterapie duševních poruch Petr Šilhán Zuzana Svobodová Jiří Michalec Lukáš Humpl Martin Hýža
487
24 Resocializace a komunitní péče u duševních poruch Ondřej Pěč
514
25 Urgentní stavy a první pomoc v psychiatrii Martin Hýža
526
26 Sebevražda Irena Žirková
538
27 Psychosomatická medicína Radkin Honzák Vladislav Chvála
551

8 Závislost na návykových látkách Jela Hrnčiarová
142
9 Schizofrenie a jiné psychotické poruchy Jan Libiger
181
10 Afektivní poruchy poruchy nálady Ivan Tůma
212
11 Úzkostné poruchy poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy Tereza Szymanská
241
12 Poruchy příjmu potravy Hana Papežová
278
13 Neorganické poruchy spánku Jitka Bušková
292
14 Sexuální dysfunkce Jaroslav Zvěřina
300
15 Poruchy osobnosti a chování u dospělých Ladislav Hosák Jaroslav Zvěřina
312
16 Mentální retardace Ladislav Hosák
332
17 Poruchy psychického vývoje Michal Hrdlička Iva Dudová
337
18 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci Michal Hrdlička Iva Dudová
357
19 Pedopsychiatrické poznámky k některým diagnózám dospělého věku a dalším faktorům Michal Hrdlička Iva Dudová
393
28 Rozhovor s psychiatrickým pacientem Petr Mílek
562
29 Ošetřovatelská péče v psychiatrii Jiřina Hosáková
572
30 Etika v psychiatrii Jan Libiger
581
31 Právní problematika v psychiatrii Jiří Švarc
588
32 Stigmatizace v psychiatrii Anna Hanušová
611
33 Transkulturální psychiatrie Petr Mílek
615
34 Výzkum v psychiatrii Ladislav Hosák Michal Hrdlička Jan Libiger
623
35 Budoucnost oboru psychiatrie Ladislav Hosák Michal Hrdlička Jan Libiger
627
Seznam zkratek
629
Rejstřík
632
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje