Soudní znalectví: v oboru zdravotnictví

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 26. 11. 2014 - Počet stran: 48
Čtenář v knize nalezne kapitoly:
Úvod a historie.
Prameny (právní úprava), kterými se řídí znalecká činnost v ČR.
Jmenování a odvolání znalce, podmínky, zápis, evidence, slib znalce.
Ustanovení (přibrání) znalce a ustanovení znalce „ad hoc“.
Poučení znalce – povinná mlčenlivost.
Otázky zadavatele a konzultace.
Skladba znaleckého posudku: Nález – zdroje, ze kterých znalec čerpá, Spis, Zdravotnická dokumentace, Vlastní vyšetření pacienta, Posudek – odpovědi na otázky, závěry, Znalecká doložka – znalecká doložka při přibrání obhajobou.
Prohlídka těla dle § 114 TŘ a znalci.
Vyžádání zdravotnické dokumentace.
Vyúčtování znalečného – likvidace/faktura.
Evidence znaleckých posudků – znalecký deník/elektronická verze.
Lege artis, non lege artis, vitium artis – výklad pojmů.
Odborné vyjádření, odborné stanovisko.
Ústavní znalecké posudky.
Právní odpovědnost znalce – ochrana znalce.


Autorský kolektiv tvoří kromě prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., MUDr. Michal Beran, Ph.D. (Praha), MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák, (Plzeň), doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (Brno), MUDr. Bc. Tomáš Vojtíšek Ph.D. (Brno), doc. MUDr. František Vorel, CSc. (České Budějovice), MUDr. Michal Zelený, Ph.D. (Brno), Recenzoval JUDr. Viktor Kučera, Krajský soud v Brně.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod a historie
7
Prameny právní úprava kterými se řídí znalecká činnost v České republice
8
Jmenování a odvolání znalce podmínky zápis evidence slib
9
Přibrání znalce ustanovení znalce ad hoc
10
Povinná mlčenlivost znalců  poučení znalce
11
Otázky zadavatele a konzultace
13
Skladba znaleckého posudku
14
Prohlídka těla podle 114 trestního řádu a znalci
20
Vyúčtování znalečného  likvidacefaktura
24
Evidence znaleckých posudků  znalecký deník
26
Lege artis non lege artis vitium artis
27
Odborné vyjádření a odborné stanovisko
29
Ústavní posudky
30
Právní odpovědnost znalce
31
Literatura
32
PŘÍLOHY
33

Vyžádání zdravotnické dokumentace
22
Rejstřík
42

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje