Kvalita v sociální práci a sociálních službách

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 14. 2. 2014 - Počet stran: 160
Publikace uceleně popisuje problematiku kvality v sociální práci a seznamuje čtenáře s možnými příležitostmi a riziky, které politika kvality v organizacích sociální práce přináší. Jedinečnost publikace tkví v komplexním pojetí problematiky a specifickém zaměření na kvalitu v oblasti sociální práce. V českém prostředí je odborná literatura nejčastěji zaměřená jen na tradiční tržní sféru. Pomalu se začínají objevovat knihy orientující se na veřejný management, management kvality ve školství a zdravotnictví. Zpracování problematiky kvality v sociální práci u nás však stále chybí, i když v zahraničí se jedná o živě diskutované téma.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
1 Základní východiska
10
2 Pojetí kvality
18
3 Vývoj kvality v sociální práci a sociálních službách
37
4 Česká a zahraniční perspektiva kvality sociální práce a sociálních služeb
49
5 Popis kvality v sociální práci a sociálních službách
69
6 Metody a techniky managementu kvality z tradičně tržní oblasti
80
7 Profesionální metody a techniky v oblasti managementu kvality
104
8 Zavádění managementu kvality do organizací sociální práce
114
9 Význam a kritika kvality sociální práce
126
Souhrn Summary
134
Literatura
135
Rejstřík
150
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje