Nový občanský zákoník: Rodinné právo

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 21. 2. 2014 - Počet stran: 200
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.S druhou částí ediční řady získáte komplexní přehled o nově upravené problematice rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely, tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství. Odpovídáme na otázky spojené s osvojením nezletilých i zletilých osob, poručenstvím, opatrovnictvím a pěstounstvím, ale též domácímu násilí. Získáte informace o svých právech, která vám rodinné právo přisuzuje a návod pro řešení obtížných životních situací, která s rodinným právem souvisí.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
Kapitola 1 Manželství a registrované partnerství
13
Kapitola 2 Uspokojování potřeb rodiny rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny vzájemné zastupování manželů
45
Kapitola 3 Manželské majetkové právo
55
Kapitola 4 Vyživovací povinnost
75
Kapitola 5 Příjmení manželů
85
Kapitola 6 Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
89
Kapitola 7 Příbuzenství a švagrovství
93
Kapitola 8 Styk dítěte s osobou blízkou
97
Kapitola 9 Určování a popírání otcovství
99
Kapitola 10 Osvojení nezletilého
111
Kapitola 11 Osvojení zletilého
133
Kapitola 12 Rodiče a děti
137
Kapitola 13 Poručenství opatrovnictví pěstounství
171
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje