Neklidné a nesoustředěné dítě

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 238
Neklidné a nesoustředěné děti, zejména ty hyperaktivní, zde zřejmě vždy byly a rozhodně i budou. Často jsou pro své chování vnímány pedagogy a někdy i rodiči jako problémové. Publikace by měla přispět k tomu, aby hyperaktivní děti přestaly být neřešitelným problémem – včasné a správné výchovné vedení hyperaktivního dítěte může nejen zmírnit problémy, které tyto děti mají, ale některým i předejít. Autorky poukazují zejména na to, že hyperaktivita nemá jen negativa, ale také svá pozitiva, kterých lze využít. Publikace přináší nejen teoretické informace v souladu s nejmodernějšími trendy, ale zejména řadu konkrétních možností, jak vhodným způsobem reagovat na tyto projevy ve školním i domácím prostředí. Podrobněji se zabývá vhodným řešením případných výchovných obtíží a důraz klade i na využívání relaxačních technik. Svým praktickým zaměřením napomáhá při výchově a vzdělávání těchto dětí. Řadu důležitých postřehů z praxe přináší i pracovníkům poradenských pracovišť.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
7
Diagnostická kritéria ADHD
14
Popis základních projevù ADHD
22
Možnosti ovlivòování projevù ADHD pomocí výchovného vedení
55
Ovlivnění projevů ADHD pomocí relaxačních technik
132
Ovlivňování projevů ADHD pomocí farmakoterapie
178
Postavení dítěte s ADHD ve škole
187
Období dospívání hyperaktivních dětí
196
Období dospělosti
217
Závěr
227
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje