Portfolio Theory and Capital Markets

Přední strana obálky
McGraw-Hill, 1970 - Počet stran: 316
Part I covers procedures for selecting investments: a set of rules for the intelligent selection of investments under conditions of risk. Part II deals with models of capital markets based on the assumption that investors act in accordance with the principles describ in Part I and Part III.

Vyhledávání v knize

Obsah

Portfolio analysis using responsiveness as a measure of risk
131
The effectiveness of diversification
146
Mutualfund performance
160
Autorská práva

Další části 13 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje