Dramaterapie - 4., aktualizované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 264
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Jedinečná publikace na českém trhu, která vychází už ve čtvrtém vydání, je nejen vynikajícím textem pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných oborů, ale i zajímavým nahlédnutím do jedné z technik arteterapie pro laickou veřejnost. Psychoterapeuti, vychovatelé i vedoucí dramatických kroužků zde mohou najít inspiraci a informace o stále se rozvíjejícím oboru. Na poutavých příkladech z praxe autor vysvětluje jednotlivé fáze terapie i konkrétních sezení. Zvláštní pozornost si zaslouží část knihy věnovaná dramaterapeutickým sezením s mentálně postiženými klienty.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

ÚVODNÍ SLOVO KE 4 AKTUALIZOVANÉMU A ROZŠÍŘENÉMU VYDÁNÍ
11
1 ROZDÍLNÉ TVÁŘE DRAMATU
12
2 CO JE DRAMATERAPIE
23
3 INTERDISCIPLINÁRNÍ ZDROJE DRAMATERAPIE
45
4 ZÁKLADNÍ POJMY V DRAMATERAPII
100
5 HISTORIE A SOUČASNOST DRAMATERAPIE
112
6 TAXONOMIE DRAMATERAPEUTICKÝCH ROLÍ Z ARCHETYPÁLNÍHO HLEDISKA
119
7 STRUKTURA DRAMATERAPEUTICKÉHO PROCESU
145
8 DRAMATERAPEUTICKÉ TECHNIKY
151
9 STRUKTUROVANÉ DRAMATERAPEUTICKÉ PROJEKTY
189
LITERATURA
256
REJSTŘÍK VĚCNÝ
259
REJSTŘÍK JMENNÝ
263
Autorská práva

Bibliografické údaje