Logopedie v ošetřovatelské praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 128
Kniha zasvětí čtenáře do problematiky logopedie v ošetřovatelství – text je v prvé řadě zaměřen na potřeby zdravotnických pracovníků. V tomto smyslu jde o první učebnici tohoto typu u nás. Zdůrazněny jsou ty části logopedie, které se v běžné ošetřovatelské praxi mohou vyskytnout. Věnuje se například poruchám řeči, se kterými se zdravotníci setkávají u pacientů všech věkových skupin, a zásadám komunikace s jedincem, trpícím poruchami řeči. Závěr publikace je věnován logopedickému přístupu ke starším osobám. Autorka, která je klinickou logopedkou, teoretickou část výkladu doplnila řadou rad ze své dlouholeté praxe. Publikaci ocení nejen zdravotní sestry, gerontologové, kliničtí logopedové, psychologové, ale i studenti příslušných oborů.
 

Vybrané stránky

Obsah

PORUCHY SLUCHU
71
KOREKCE SLUCHOVÝCH VAD
79
KOMUNIKACE SOUŽITÍSE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝM
85
HLAS AJEHO PORUCHY
91
REHABILITACE HLASU
99
LOGOPEDICKÉVYŠETŘENÍ
111
PŘEHLED OBRÁZKŮ
126
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje