The Spectator

Přední strana obálky
J. and R. Tonson and S. Draper, 1753

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje