Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu - 2., aktualizované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 12. 2. 2016 - Počet stran: 224
Nové, výrazně přepracované a aktualizované vydání knihy Marketingová komunikace vzniklo opět ve spolupráci se špičkovými experty z praxe. Hlavním autorem je uznávaný odborník – vedoucí katedry marketingu VŠE. Kniha se zabývá problematikou marketingové komunikace komplexně a obsahuje příklady výhradně z českého prostředí. Dozvíte se vše podstatné o funkci a praktickém využití reklamy, direct marketingu, podpory prodeje, PR, event marketingu a sponzoringu, osobního prodeje a online komunikace. Po jejím přečtení budete umět stanovit správné komunikační cíle, zvolit odpovídající komunikační strategii a vybrat vhodné komunikační nástroje.
 

Obsah

O hlavním autorovi
3
Poradci z praxe
9
Principy marketingové komunikace
23
Osobní prodej
159
Podpora prodeje 95
183
Případová studie
205
Závěr
212
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje