Social Exchange in Developing Relationships, Svazek 10

Přední strana obálky
Robert Lee Burgess, Ted L. Huston
Academic Press, 1979 - Počet stran: 422

Vyhledávání v knize

Obsah

An Overview
3
The Development Course
6
Personality and Exchange
9
Autorská práva

Další části 82 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje