Světové standardy projektového řízení: pro malé a střední firmy

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 23. 2. 2015 - Počet stran: 144
Poprvé na českém trhu porovnávají zkušení autoři tři celosvětově používané standardy projektového managementu: IPMA, PMI a PRINCE2. Publikace je určena pracovníkům malých a středních firem, kteří chtějí do firmy implementovat principy projektového řízení, a dále studentům vysokých škol a posluchačům kurzů projektového řízení. Manažerům kniha umožní snadnější komparaci a výběr standardu pro svou firmu a studentům pomůže lépe se orientovat v těchto standardech. Autoři komparují standardy jak z hlediska základní charakteristiky, tak popisují i nejvíce používané techniky a metody jednotlivých standardů, včetně procesů řízení nákladů, řízení lidských zdrojů a tvorby časového harmonogramu. Publikace se kromě porovnání standardů věnuje také procesům certifikace a uplatnění certifikátů a poskytuje doporučení pro praxi.
 

Vybrané stránky

Obsah

O autorech
9
Úvodní slovo vedoucího autora
11
Názory odborníků z praxe
13
Metodologie
15
1 Charakteristika standardů IPMA
17
2 Charakteristika standardů PMI
45
3 Charakteristika metodiky PRINCE2
83
4 Společné charakteristiky standardů a jejich analýza
99
Závěr
123
Recenze
125
Anotace
127
Summary
129
Resumen
131
Резюме
133
Literatura
135
Rejstřík
137

5 Charakteristika cílové skupiny a doporučení
113
6 Rozdílnosti v certifikačním procesu
119

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje