Economic Organization: Firms, Markets and Policy Control

Přední strana obálky
Wheatsheaf, 1986 - Počet stran: 310

Vyhledávání v knize

Obsah

Introduction
3
Hierarchical Control and Optimum Firm Size
32
Assessing and Classifying the Internal Structure
54
Autorská práva

Další části 8 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje