Topographie des Königreichs Böhmen ...: Th. Bunzlauer Kreis

Pøední strana obálky
W. Piskaczek, 1786
 

Co øíkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli ¾ádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Dal¹í vydání - Zobrazit v¹echny

Bì¾nì se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasá¾e

Strana 5 - Böhmen, darinn alle Städte, Flecken, Herrschaften, Schlösser, Landgüter, Edelsitze, Klöster, Dörfer, wie auch verfallene Schlösser und Städte unter den ehemaligen und jetzigen Benennungen samt ihren Merkwürdigkeiten beschrieben werden.

Bibliografické údaje