Hyperkinetická porucha a poruchy chování

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2007 - Počet stran: 234
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Problematika hyperkinetické poruchy, poruch chování a agresivity u dětí je u nás tématem čím dál tím víc diskutovaným. Publikace pana doktora Paclta se dotýká všech těchto oblastí a přináší čtenářům jak teoretické vysvětlení, tak i praktické rady a doporučení. Kniha je určena nejenom odborníkům, psychologům, psychiatrům a vychovatelům, ale i rodičům dětí s diagnózou hyperkinetické poruchy a dalších, souvisejících poruch.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

PØEDMLUVA
11
ETIOLOGIE A BIOLOGICKÉ ASPEKTY ADHD
25
BIOCHEMICKÉ MARKERY A GENETICKÝ VÝZKUM ADHD
43
PSYCHODIAGNOSTIKA HYPERKINETICKÉHO SYNDROMU ADHD
59
VÝVOJOVÉ ASPEKTY JEDNOTLIVÝCH NOSOGRAFICKÝCH SKUPIN
69
ZVLÁŠTNOSTI PSYCHOFARMAKOLOGIE DÌTSKÉHO
77
SOUÈASNOST A PERSPEKTIVY PSYCHOFARMAKOTERAPIE
87
STIMULANCIA V SOUÈASNOSTI A MINULOSTI
103
PSYCHOTERAPEUTICKÁ A PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE
111
PROBLEMATIKA ADHD VE ŠKOLE
119
PORUCHY CHOVÁNÍ
137
BIPOLÁRNÍ PORUCHA V DÌTSKÉM A DOROSTOVÉM VÌKU
167
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje