Bezpečně na internetu: průvodce chováním ve světě online

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 12. 2. 2016 - Počet stran: 176
Publikace nabízí čtenářům přehlednou orientaci v problematice internetových rizik, upozorňuje na současné trendy a největší nebezpečí, která se v prostředí sítě internetu vyskytují. Rizika internetu n ečíhají pouze na děti. Formy kriminality, jakými jsou podvody, pomluvy, výhružky, porušování autorských práv i pornografie se týkají i dospělých. Jak se jim bránit, jak rozpoznat nástrahy online komun ikace a nebezpečí skrytá pod falešnými identitami, objasňují autoři také prostřednictvím velkého množství reálných případů a příběhů převážně z českého prostředí. Rodičům, prarodičům, dětem, ale i ped agogickým pracovníkům, všem těm kniha jasně ukazuje, že zásady bezpečného chování ve světě online nejsou samoúčelné a zbytečné.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
10
Seznamování na internetu
12
Sociální sítě
24
Sociální inženýrství
36
Policie
131
Obsah na internetu
139
Preventivní projekty
144
Zákony vztahující se ke knize
153
Jak vytvořit screenshot
169
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje