Účetnictví 2: Pokročilé aplikace - 2., aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 9. 9. 2016 - Počet stran: 232
Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k otázkám, které účetní pracovníky nejčastěji pálí.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
7
Řekli o knize
8
Úvod
9
1 Specifika účtování jednotlivých typů společností
11
2 Finanční majetek
25
3  Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
43
4 Leasingové financování majetku
58
5 Zásoby
73
12 Daň z příjmů
168
13  Základní ukazatele finanční analýzy
181
14 Účtování a vykazování dle IASIFRS a IFRS for SME
193
Příloha 1
198
Příloha 2
206
Příloha 3
220
Příloha 4
225
Seznam zkratek
226

6 Pohledávky a závazky
84
7 Vlastní kapitál
100
8 Náklady a výnosy
107
9 Přípravné práce k účetní závěrce
117
10 Účetní závěrka  první část
139
11 Účetní závěrka  druhá část
156
Literatura
228
Rejstřík
229
Shrnutí
231
Summary
232
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje