Vidím do tebe! Už vím, jak funguješ

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2. 11. 2015 - Počet stran: 208
Víte, na co se zaměřit, abyste druhé snáze pochopili a získali na svou stranu? Díky zcela nové typologii osobnosti, založené na třech dominujících oblastech mozku, se naučíte prokouknout druhé lidi i lépe poznat sami sebe a využívat své znalosti ku prospěchu všech v soukromém i pracovním životě.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

O autorovi
7
Jak lidé fungují
13
Jak se lidé zařazovali dříve
19
Znalost lidí v každodenním životě 109
22
Od nevědomé neznalosti k nevědomé znalosti
25
Mozek a osobnost
34
Typické chování v běžném životě 57
153
Fungujeme autenticky
180
více harmonie a úspěchu
197
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje