Officia propria in usum cleri Provinciæ Pragenæ

Přední strana obálky
Typ. Soc. S. Joannis Evang., Desclée, Lefebvre & Soc., 1880
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje