Thonet 1939 - 1945: Ohýbaný nábytek za 2. světové války

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 12. 2022 - Počet stran: 120
Obdobím druhé světové války a jejím vlivem na průmysl ohýbaného nábytku se zabývá kniha Jiřího Uhlíře Thonet 1939-1945.
 

Obsah

OHÝBANÝ NÁBYTEK ZA 2 SVĚTOVÉ VÁLKY
3
PODĚKOVÁNÍ
4
OBSAH
5
POLITICKÁ SITUACE PŘED VÁLKOU VŠEOBECNĚ
8
SITUACE PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU V PRŮMYSLU OHÝBANÉHO NÁBYTKU SPECIÁLNĚ
9
TVAROSLOVÍ A SORTIMENT
12
KDO ŘÍDIL THONETOVY TOVÁRNY ZA VÁLKY?
16
VLIV NĚMECKÉ OKUPACE NA CHOVÁNÍ THONETŮ K ČESKÝM ZAMĚSTNANCŮM
18
ZOSTŘENÁ SITUACE VE ŠVÝCARSKU A KOMPLIKACE TAMTÉŽ
19
ČINNOST THONETOVÝCH TOVÁREN BĚHEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
25
VÝROBKY MEZI LETY 1939 A 1945
33
KATALOGY DOBY VÁLEČNÉ
35
VÁLEČNÝ NÁBYTEK UVEDENÝ VE FIREMNÍ KARTOTÉCE
50
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje