Funkční anatomie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 532
Publikace je koncipována jako moderní základní interdisciplinární morfologický text určený pro široký okruh studentů několika fakult a dalších škol. Její koncepce vychází z provázanosti struktury a funkce lidského těla a dovoluje hned na počátku studia chápat kauzalitu vývoje, stavby a funkčních projevů orgánových systémů. Text je strukturován tak, že dovoluje výběr poznatků určených i pro často velmi odlišné obory studia. Dvojbarevná publikace je doplněna 233 originálními obrázky 21 tabulkami.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

OBECNÁ ANATOMIE KLOUBU
89
LEBKA
103
AXIÁLNÍ SYSTÉM
125
KOSTRA A SPOJE HORNÍ KONČETINY
151
KOSTRA A SPOJE DOLNÍ KONČETINY
171
FUNKČNÍ ANATOMIE KOSTERNÍHO SVALU
205
HYBNÉ SLOŽKY POHYBOVÉHO SYSTÉMU SVALY
225
TRÁVICÍ SYSTÉM APPARATUS DIGESTORIUS
307
MOČOVÝ SYSTÉM ORGANA URINARIA
355
MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM ORGANA GENITALIA MASCULINA
365
ŽENSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM ORGANA GENITALIA FEMININA
375
OBĚHOVÝ SYSTÉM ANGIOLOGIA
389
ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ GLANDULAE ENDOCRINAE
423
NERVOVÝ SYSTÉM SYSTEMA NERVOSUM
431
KOŽNÍ SYSTÉM INTEGUMENTUM COMMUNE
507
REJSTŘÍK
515

DÝCHACÍ SYSTÉM APPARATUS RESPIRATORIUS
341

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje