Grammatica Lingvae Boemicae, Methodô facili, Per Regulas certas ac universales explicata, In Orthographiam, Etymologiam Syntaxim & Prosodiam divisa. Omnibus tam discentibus, ac Lingvarum Magistris, quam Domesticis, ac Exteris, nec non Historicis, Oratoribus, alíjsque perquam utilis

Přední strana obálky
Sumptibus Caspari Zachariae VVussin & Cornelij Petri Werner Bibliopolarum, 1739 - Počet stran: 214
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje