Psychopatologie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 24. 10. 2012 - Počet stran: 264
Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů.Počty lidí s nějakou formou narušení psychického stavu mají celosvětově stoupající tendenci. Znalost základů psychopatologie tak dnes patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích (u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů apod.). Poznatky o duševních poruchách jsou nezbytné pro studující příslušných oborů, mohou však být k užitku i zájemcům z řad širší veřejnosti.Moderní a přehledná publikace přibližuje základní témata obecné i speciální psychopatologie. Vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium širokého oboru.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

12 Prevence v psychiatrii
234
13 Některé právní aspekty psychiatrie
235
14 Psychiatrie a jiné obory medicíny
238
15 Vybrané urgentní stavy vyžadující okamžité řešení
239
16 Krátké slovo na závěr
241
Shrnutí
242
Summary
243
Seznam zkratek
244

9 Soudobé klasifikační systémy duševních poruch
86
10 Vybrané kapitoly speciální psychiatrie
92
11 Terapie v psychiatrii
187
Literatura
248
Rejstřík
256

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje