Zákon o státním podniku v praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 17. 2. 2017 - Počet stran: 184
Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

ČÁST II Právní úprava státního podniku a její aplikace v praxi
33
ČÁST III Některá vybraná témata úzce související s platnou právní úpravou postavení a činnosti státních podniků
139
Přílohy
159
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje