Vysušování zdiva

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 120
Publikace čtenáře provede úskalími, při problému se vznikem vlhkosti ve zdivu. U různých typů staveb (rodinné domy, bytové i administrativní stavby) jsou v knize předložena v praxi osvědčená řešení a zdůrazněny výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Osvědčený, odborně erudovaný autor předkládá čtenáři jasně a srozumitelně uspořádané možnosti odstranění vlhkosti s vyzdvižením vhodnosti použití pro ten, který případ. Na 50 příkladech různých staveb jsou zde nastíněny jednak možnosti kombinací odvlhčovacích metod, ale také okomentovány podmínky a úvahy, které k jednotlivým variantám řešení vedly. Součástí knihy je i rozhodovací tabulka, která čtenáři umožní snazší orientaci ve správném a účinném použití jednotlivých metod.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
Rodinný dům vila
39
Synagoga
51
Ohradní zeď parku
53
Chrámový gotický portál
55
Gotický kostel jako součást hradeb
57
Hřbitovní kostel
59
Kostel bývalého kláštera
61
Hospodářský dům dvakrát podsklepený
87
Areál bývalého pivovaru
89
Dům v bývalé židovské čtvrti
91
Administrativní městský dům detail
93
Městský řadový dům
95
Administrativní budova hotel v centru města
97
Pravoslavný kostel s kryptou
99
Hrobka na poutním místě
101

Barokní kaple
63
Historická hradební zeď
65
Kaple poutního místa
67
Školní budova
69
Hospodářské budovy bývalého kláštera
71
Bývalá radnice
73
Terasa romantické vily
75
Klášter na poutním místě
77
Hřbitovní kostel
79
Novostavba garáží a ateliéru
81
Historické sochy jako samostatný objekt
83
Hřbitovní kostel
85
Administrativní budova
103
Fara klášter na poutním místě
105
Nemocnice
107
Ohradní zeď historické zahrady
109
Zámecké sklepy
111
Lidová dřevěná stavba
113
Vinařské sklepy
115
Vilavesvahu
117
Hospodářská budova nepodsklepená
119
Vybraná literatura
120
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje