The Promus of Formularies and Elegancies: (being Private Notes, Circ. 1594, Hitherto Unpublished) by Francis Bacon, Illustrated and Elucidated by Passages from Shakespeare

Přední strana obálky
Houghton, Mifflin, & Company, 1883 - Počet stran: 628

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje