Ewangelia, a Episstoly na Neděle a Swátky přes celý Rok, gako y Passige P. Krysta, dlé wypsánj čtyř SS. Ewangelistůw, [et]c: Wsse podlé Ržádu Ržjmského Missálu Klementa Osmého, a Vrbana Osmého. Ano y starodáwnjho Obyčege Hlawnjho Kostela v S° Wjta Mučedlnjka, Arcy-Biskupstwj Pražského, w nowě skorygowané

Přední strana obálky
v Danyele Michálka, 1676 - Počet stran: 512
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje