Pennsylvania Archives

Přední strana obálky
Samuel Hazard, John Blair Linn, William Henry Egle, George Edward Reed, Thomas Lynch Montgomery, Gertrude MacKinney, Charles Francis Hoban
J. Severns & Company, 1906
A collection of documents supplementing the companion series known as "Colonial records," which contain the Minutes of the Provincial council, of the Council of safety, and of the Supreme executive council of Pennsylvania.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje