Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012

Přední strana obálky
Praktická publikace o účetnictví se věnuje hlavním otázkám účtování a vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První kapitola pojednává o vývoji IFRS. Zvláštní pozornost je zaměřena na trendy v oblasti účetnictví finančních nástrojů včetně paralelního vývoje US GAAP v této oblasti. Uvedeny jsou také hlavní odlišnosti IFRS upravené právem Evropské unie a některé návrhy na změny IFRS v nejbližším období. Následující dvě kapitoly shrnují jednotlivé standardy a interpretace. Poslední kapitola obsahuje příklady aplikace IFRS včetně výpočtů, například reálných hodnot a účetních souvztažností.
 

Vybrané stránky

Obsah

Úvodní slovo autoru
13
Príklad
18
Príklad
31
Príklad
44
Príklad
47
Príklad
60
Shrnutí mezinárodních standardu úcˇetního výkaznictví
75
Shrnutí interpretací
277
Príklady
317
Zajištˇovací koupená dohoda o forwardové úrokové míre
347
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje