Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe: 2., aktualizované, doplněné a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 16. 3. 2015 - Počet stran: 128
Druhé vydání úspěšné publikace z roku 2008 je aktualizováno, doplněno a rozšířeno o nové oblasti – oceňování a prodej lékařské praxe.Ve světě není běžné, aby se lékaři starali o složité obchody sami, nicméně základní povědomí o ekonomických souvislostech může napomoci startu úspěšné kariéry i dobrému zabezpečení stáří. Základním předpokladem úspěchu je důkladná příprava obchodu a znalost hodnoty prodávané praxe. Autor v publikaci kombinuje své poznatky z přednáškové činnosti na LF UK a VŠE v Praze a zkušenosti z praktické konzultační činnosti v oblasti oceňování a prodeje privátních praxí v České republice, rovněž zkušenosti práce soudního znalce oceňujícího tento typ podniků pro sporná soudní řízení, jako jsou rozvody a jiné majetkové spory. Lékaře a jejich účetní, právní a daňové poradce kniha seznamuje nejen s originální autorovou metodologií pro ocenění privátní lékařské praxe provozované v institucionálních podmínkách České republiky, ale i modelovými praktickými příklady a nejčastějšími chybami, jichž se často lékaři a jejich poradci dopouštějí.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorovi
7
Kdy a proč je potřeba znát hodnotu lékařské praxe?
12
Aktuální situace na trhu zubní a lékařské péče v ČR
35
Nejčastější otázky a odpovědi
115
Slovníček pojmů
119

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje