Redirecting Farm Policy

Přední strana obálky
Macmillan, 1943 - Počet stran: 75

Vyhledávání v knize

Obsah

Towards an Administered Farm Economy
1
Resources and Incomes
20
On the Production Side
38
Autorská práva

Další části 2 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje