The Future of the World Economy: A United Nations Study

Přední strana obálky
Oxford University Press, 1977 - Počet stran: 110
Over the past two years, governments from all parts of the world have accepted that concept of establishing a more just and equitable world trading and financial system -- a New International Economic Order. This study, sponsored by the United Nations, provides an unusually clear picture of the economic and policy measures needed to put this concept into practice over the next 25 years.

Vyhledávání v knize

Obsah

Summary
10
PART TWO WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS IMPLICATIONS
29
Pollution and abatement
49
Autorská práva

Další části 4 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje