Zanedbávání dětí: příčiny, důsledky a možnosti hodnocení

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 31. 10. 2016 - Počet stran: 200
Zanedbávání dětí je oproti jiným formám nevhodného chování vůči dětem velmi specifické. Jeho identifikace bývá velice problematická a někdy k ní nemusí dojít vůbec. Dítě se tak může dlouhou dobu nacházet v tíživé situaci, kdy nejsou dostatečným způsobem uspokojovány jeho potřeby. Následky takovýchto případů mohou být pak nesmírně závažné, v některých případech i celoživotní. Vzhledem k těmto charakteristikám zůstává zanedbávání velmi často skryto. Přes svoji závažnost je však často opomíjeno i v odborné literatuře. Tato publikace se jako první v České republice věnuje problematice zanedbávání systematicky, a to z hlediska příčin a důsledků na život a vývoj dětí, ale řeší též možnosti hodnocení a intervence. Uvedeny jsou také původní nálezy autorů knihy a jejich pohled na zanedbávání, včetně statistických informací o této problematice z České republiky. Publikace představuje komplexní zdroj informací o zanedbávání dětí, který využijí všichni odborníci pohybující se v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, tedy zvláště sociální pracovníci, psychologové, právníci, lékaři, ale samozřejmě též studenti těchto oborů nebo zájemci o danou problematiku.
 
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam zkratek
7
Předmluva
8
1 Úvod
11
2 Kulturněhistorické aspekty problematiky zanedbávání dětí
16
3 Definice zanedbávání
25
4 Teoretické modely zanedbávání
35
5 Příčiny zanedbávání
41
10 Závěr
165
Literatura
166
O autorech
195
Rejstřík
197
Souhrn
200
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje