Zákoník práce v praxi: komplexní průvodce s řešením problémů, 2. vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 10. 1. 2020 - Počet stran: 200
Všechny novely zákoníku práce k 1. 1. 2020 na jednom místě.  Autor čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických příkladů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
9
O autorovi
11
1 Pracovní právo a závislá práce
13
2 Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva
31
7 Atypické pracovněprávní vztahy
149
8 Pracovněprávní spory
165
9 Zástupci zaměstnanců
181
Závěrem
193
Seznam použité literatury
195
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje