Quantitative Economics and Development: Essays in Memory of Ta-chung Liu

Přední strana obálky
Lawrence Robert Klein, Marc Nerlove, Sho-chieh Tsiang
Academic Press, 1980 - Počet stran: 346

Vyhledávání v knize

Obsah

Numbers in parentheses indicate the pages on which the authors contributions begin
18
The Design of Mechanisms for Efficient Allocation
45
Externalities in Consumption
61
Autorská práva

Další části 40 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje