Proceedings of the British Academy, Svazek 167

Přední strana obálky
Pub. for the British Academy, 2011

Vyhledávání v knize

Obsah

between
1
Leon Battista Alberti and the Redirection of Renaissance
25
Shakespeare Oaths and Vows
61
Autorská práva

Další části 14 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje