Attention and Effort

Přední strana obálky
Prentice-Hall, 1973 - Počet stran: 246

Vyhledávání v knize

Obsah

TOWARD A THEORY OF MENTAL EFFORT
13
AROUSAL AND ATTENTION
28
LOOKING
50
Autorská práva

Další části 8 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (1973)

Daniel Kahneman received the 2002 Nobel Prize in Economic Sciences for his pioneering work with Amos Tversky on decision-making.

Bibliografické údaje