Odměny a tresty ve školní praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2008 - Počet stran: 160
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

O autorovi
7
Odmìny a tresty jako regulátory chování
31
Tresty kázeòská opatøení a strategie
48
Hodnocení
95
Mravní výchova ve škole
113
Klima školy a tøídy
125
Suportivní vyuèování
142
Na závìr není nikdy úplný závìr
151
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje