Hry na rozvoj verbální komunikace

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 26. 3. 2020 - Počet stran: 192
Kdo si hraje, nezlobí a navíc se může hrou něco nového naučit. Je dokázáno, že pokud člověk při učení prožívá pozitivní emoce, je výsledek výrazně efektivnější. Publikace má dva hlavní cíle: prvním je rozšířit nabídku komunikačních her, které je možné zapojit do učení, a nabídnout tak více možností, jak udělat z rozvoje řeči zábavu. Druhým, neméně významným cílem je sbližovat lidi v kolektivu pomocí mezilidské komunikace. Autor sesbíral za dobu své dlouholeté praxe množství tipů na hry známé i neznámé, seznamovací a rozřazovací, pro dvojice i skupiny. Původní hry různě doplnil a upravil, nebo vytvořil hry zcela nové. U všech her hraje hlavní roli verbální komunikace a je možné použít je ve školách, v družinách, na táborech, při speciálních terapiích, doma, na cestách nebo na dovolené. Publikace je určena široké veřejnosti i odborníkům pracujícím s dětmi nebo dospělými, kteří se potýkají například s poruchami řeči. Knihu jistě využijí i pedagogové, speciální pedagogové, logopedi, psychologové, vedoucí na táborech, rodiče či samotné děti. 
 

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
7
Motivace ke hrám
9
Seznamovací hry
11
Rozřazovací hry
25
Hry pro dva a více hráčů
33
Přílohy
153
O autorovi
185
Použitá literatura a internetové zdroje
187
Doporučená literatura
189
Abecední seznam her
191
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje